Arkan Sigorta Hizmetleri 260 Arkan Sigorta Hizmetleri 256 Arkan Sigorta Hizmetleri 264 Arkan Sigorta Hizmetleri 251 Arkan Sigorta Hizmetleri 261 Arkan Sigorta Hizmetleri 259 Arkan Sigorta Hizmetleri 257 Arkan Sigorta Hizmetleri 263 Arkan Sigorta Hizmetleri 262 Arkan Sigorta Hizmetleri 258

Sigorta Nedir?

Sigorta, organize bir sosyal dayanışma sistemidir. Sigorta sistemine dahil olan kişilerin risklerini ortak bir havuzda birleştirmesi ve risk oluştuğunda bu havuzdan zararlarının karşılanması üzerine kurulmuş bu sistemde katılımcı ne kadar fazla olursa, risk daha fazla kişi ile paylaşıldığından zarar da doğrusal olarak azalır. Daha teknik şekilde tanımlayacak olursak; sigorta aynı türden riskle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para ödeyerek oluşturdukları prim havuzudur. O riskin gerçekleşmesi sonucu zarara uğrayanlarının zararı bu ortak havuzdan karşılanır. Parayla ölçülebilen her türlü risk sigortalanabilir.  Bu ortak havuzun yönetimini de sigorta şirketleri yapmaktadır. Sigorta havuzuna dahil olan 3 parti vardır: Sigortalı, sigorta ettiren ve sigorta şirketi. Sigortalı Kimdir? Sigortaya konu olan teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişiye sigortalı denir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte farklı da olabilir. Sigortadan zararı karşılığında tazminat alan kişi sigortalıdır. Sigorta Ettiren Kimdir? Sigorta ettiren, sigortayı yaptıran ve bedelini karşılayan kişidir. Riskin bedelini sigorta ettiren öderken, risk gerçekleştiğinde tazminat alacak kişi sigortalıdır. Sigortam.net bünyesinde hizmet alabileceğiniz sigorta branşları ve detayları hakkında bilgi almak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.
detayları